ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วย อกท. ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วย อกท. ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)