ถวายพระพรออนไลน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์