ถวายพระพรออนไลน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์