นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร และคณะ ลงพื้นที่การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
(ภาพกิจกรรม)