มอบอาหารปรุงสำเร็จแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

วันนี้ 28 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดย ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกอบอาหารกลางวัน เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางแพทย์ ณ โรงพยาบาลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีคณะครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจแก่บุคคลากรทางการแพทย์ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วlยที่ติดเชื่อไวรัส COVID-19
(ภาพกิจกรรม)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น