ประกอบอาหารกลางวัน เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางแพทย์ ณ จุดบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดย ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกอบอาหารกลางวัน เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางแพทย์ ณ จุดบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยมี นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นผู้รับมอบ ในการตรวจครั้งนี้ได้มี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้เข้ารับการตรวจ เพื่อเตรียมความสำหรับการเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564 ด้วย
(ภาพกิจกรรม)