ต้อนรับนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอทุ่งตะโก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการ นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการ ต้อนรับ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอทุ่งตะโก เข้าเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และประสานขอใช้สถานที่อาคารระยะสั้นของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการกัก กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ของเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้กับประชาชนอำเภอทุ่งตะโก (ภาพกิจกรรม)