รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

🎉ประกาศ🎉วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการเท่านั้น

สมัครพนักงานราชการครู