การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการปลูกสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และนางสังวาลย์ ขาวสุข หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ video conference เรื่อง การหารือแนวทางการดำเนินการปลูกสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) วันศุกร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2664 (ภาพกิจกรรม)