ประมูลลองกองสวนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลลองกองจากสวนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ แปลงลองกอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูสมชาย ชื่นชมแสง โทรศัพท์ 0991985985 และครูวราลักษณ์ สุขศรี โทรศัพท์ 0815389862