ร่วมลงถวายพระพรมงคลชัยและเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงถวายพระพรมงคลชัยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์