การขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ประกาศจากงานการเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.ทุกชั้นปี ติดต่อขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภายใน วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น และสำหรับนักเรียนที่จัดส่งเอกสารแล้ว ข้อมูลไม่ถูกต้อง (ไม่พบหมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาเลขบัญชีธนาคาร) ทางงานการเงินจะไม่โอนเงินให้ ยกเว้นสำหรับนักเรียนที่จัดส่งเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 081-0880026

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น