โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ “กิจกรรมหนึ่งในดวงใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ “กิจกรรมหนึ่งในดวงใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนสุขภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. (ภาพกิจกรรม)