โครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.๙) ปลานิลสินในน้ำ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดยผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ รองผู้อำนวยการ นายสนธยา เพชรรัตน์ รวมถึงครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร #ต้อนรับปลัดจังหวัดชุมพร นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ พาณิชย์จังหวัดชุมพร นายอุดม ศรีสมทรง ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพร นายวิโรจน์ แสงบางกา เป็นเกียรติร่วมโครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.๙) ปลานิลสินในน้ำ ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ บริเวณอาคารร้านค้าสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาภายใต้โครงการชุมพรสู่มหานครออร์แกนิค และร่วมกิจกรรมมอบพันธ์ปลานิล จำนวน 30,000 ตัว พร้อมกับพืชสมุนไพร ฟ้าทลายโจร จำนวน 1,000 ต้น และกระชายจำนวน 1,000 ต้น ให้กับหน่วยงานและผู้แทนชุมชนอันได้แก่ผู้แทนจากตำบลตะโก นางสุภาพร เพชรสมุทรผู้แทนจากตำบลทุ่งตะไคร กำนันธวัช เกษแก้วและผู้แทนจากตำบลช่องไม้แก้ว นายอุดมศักด์ คงมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว (ภาพกิจกรรม)