โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรมและประมงรุ่นใหม่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรมและประมงรุ่นใหม่ (การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านการเกษตรและการจัดการสวนทุเรียน) ร่วมกับตัวแทนครูและนักเรียนจากสถานศึกษาเกษตรกรรมและประมงภาคใต้ จำนวน 14 แห่ง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2564 (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)