รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาพืชศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาพืชศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่สอนประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (คลิกดูรายละเอียด)