ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการทดสอบคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) แผนกวิชาพืชศาสตร์ (คลิกดูรายละเอียด)