ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 (รอบที่ 2)

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จำนวน 65 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 (รอบที่ 2) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (ภาพกิจกรรม)