ประกาศรับสมัครฯ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) ครูพืชศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่สอนประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องบุคลากร อาคารอำนวยการ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม)