ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพืชศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ ตามบัญชีข้างต้น มารายงานตัวโดยให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวในวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (รายละเอียดเพิ่มเติม)