การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมต้อนรับเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประเภทที่ 7 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)