การทำATKเพื่อคัดกรองCOVID-19 นักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมถึงคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสารธารณะสุขอำเภอทุ่งตะโก ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการสาธิตการตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส COVID – 19 ด้วยชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 Antigen test kit หรือ ATK สำหรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษารูปแบบปกติ (On-site) ณ อาคารโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ในวันที่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)