ปลูกป่าเนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีปลูกป่าเนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ณ สวนป่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564