งานเกษตรตะโกครั้งที่ 6 และวันสิ่งแวดล้อมไทย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรตะโกครั้งที่ 6 และวันสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)