กิจกรรมวันคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ พ.ศ 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ พ.ศ 2565 ระหว่างเวลา 08.00 -12.00 น. ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (คลิกดูภาพกิจกรรม)