ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก อำาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ดูเอกสารเพิ่มเติม)