ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

ตาม ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) จำนวน 3 อัตราวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 13 มกราคม 2565 บัดนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

1. นางสาวณัฐนิช ทองถึก ครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์

2. นายจักรพงษ์ กปิตถัย ครูแผนกวิชาช่างกลเกตร

(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)