วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบโควตา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระบบโควตา โดยรับนักเรียน ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนด รายงานตัว ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)