พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Graduating in the time of covid-19 background

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 ตามลิงค์นี้ >>ลงทะเบียนรับประกาศฯ<<

2. กำหนดพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร