กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (คลิกดูรายละเอียด)