ตรวจการจ้างงานก่อสร้างบ้านพักครู

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ งวดที่ 1 และ 2 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษา บ้านแบบที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)