พิธียกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลผลชนะการแข่งขัน อกท. ระดับภาคใต้ และ ระดับชาติ

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนลีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประธานในพิธีพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลผลชนะการแข่งขัน อกท. ระดับภาคใต้ และ ระดับชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)