การประกวดต้นกระท่อมพันธุ์ดี ก้านแดงชุมพร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จัดการประกวดต้นกระท่อมพันธุ์ดี ก้านแดงชุมพร ในงานมหกรรม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม