พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประชุมปฏิบัติการ ฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ อาคารห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม