ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร”

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระท่อมไทยของดีเมืองชุมพร” โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน เพื่อส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร และประชาสัมพันธ์พืชกระท่อม โดยเฉพาะสายพันธุ์ก้านแดงชุมพรให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม