รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรประกาศเรื่อง รับสมัครครูผู้สอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ ณ ห้องบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ผู้ประสงค์จะสมัครให้ปฎิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 (คลิกดูรายละเอียด)