ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชา พืชศาสตร์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก อาคารอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (คลิกดูรายละเอียด)