ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร “ครูแผนกวิชาพืชศาสตร์”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รับสมัครบุคคลพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา) โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมฐาปนดิลก อาคารอำนวยการ (ชั้น 2) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว (คลิกดูรายละเอียด)