ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประชุมผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)