กิจกรรมปลูกป่า 1 คน 1 ต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ ประจำปี 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการ ปลูกป่า1คน1ต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายภราดรธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 2 (กฟผ.) กล่าวรายงานในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565ณ สวนป่าภูมิรักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภากิจกรรมเพิ่มเติม)