ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก อาคารอำนวยการ (ชั้น 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)