พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นปี เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และร่วมกันสักการะพระพิรุณ สัญลักษณ์แห่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)