กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2565 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา โดยมี นายอภิชา สมชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It – จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้น ณ ศาลาหมู่บ้านแหลมสันติ หมู่ที่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)