พิธีเปิด เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับอำเภอทุ่งตะโก เข้าร่วมพิธีเปิด เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร ในขบวนผลไม้ตระการตา ของดีอำเภอทุ่งตะโก นำโดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ พร้อมตัวแทนคณะครู และนักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งขบวนดังกล่าว เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอำเภอทุ่งตะโก อาทิเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.เครือข่ายสถานศึกษา ฯลฯในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้รับผิดชอบในส่วนของการตกแต่งรถผลไม้ตระการตา ของดีอำเภอทุ่งตะโก งานเทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)