สืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยไทยธรรม เนื่องในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้มีความมั่นคง โดยงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เพื่อร่วมทำบุญสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาสืบไป (ข่าว : นางสาวเพชรรัตน์ บัวอิทนทร์) (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)