ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก 2565”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “มหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565” ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก อาคารอำนวยการ ชั้น 2 (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)