ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบัญชี)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2565 ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)