โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรโดยมี นางแจ่มจันทร์ หอมระหัส เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)