ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดยนายสนธยา เพชรรัตน์ และนายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้สักการะพระพิรุณทรงนาค ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเกษตร ทั้งนี้พระพิรุณ เป็นเทพเจ้าแห่งน้ำและฝน ผู้บันดาลความชุ่มชื่น ในการประกอบการเกษตร อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเกษตรอีกด้วย (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วษท.ชุมพร

ข่าว : นางเพชรรัตน์ บัวอินทร์