เลี้ยงต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติร่วมงานแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอทุ่งตะโก และคณะ นายสัมฤทธิ์ รุ่งช่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก พร้อมด้วยนายณรงค์ เพชรสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร อดีตเกษตรจังหวัดชุมพร คณะครูวิทยาลัยเทคนิคเซกา เครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียง พี่น้องเกษตรกรอำเภอทุ่งตะโก อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ในการนี้ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ร่วมแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง สู่ครอบครัวเกษตรตะโก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเป้าหมายของผู้อำนวยการวิทยาลัยและทุกๆคน ภายในงาน คือ พัฒนา และนำความก้าวหน้าสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้ได้เต็มศักยภาพ และผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ภาพ : ปิยะภรณ์ กิตติภัทรภูมิกุล/พรทิพา ธาดาจร

ข่าว : เพชรรัตน์ บัวอินทร์